Din organisasjon kan arrangere en forkonferanse dagen før den nasjonale Folkehelsekonferansen i Tromsø 2023

Påmeldingssystem, markedsføring og måltider er noe om det som inngår hvis din organisasjon velger å arrangere en forkonferanse.

Folkehelseforeningen arrangerer hvert år den nasjonale Folkehelsekonferansen. Konferansen har utviklet seg til å bli den største konferansen på folkehelsefeltet i Norge med 450 – 550 deltakere fra hele landet. Det har også utviklet seg en tradisjon der ulike aktører velger å lage forkonferanser dagen før konferansen starter. I 2022 deltok 150 personer fordelt på to ulike konferanser på forkonferansene. Året før var det enda flere.

Folkehelsekonferansen 2023

I 2023 gjennomføres Folkehelsekonferansen på Radisson Blu Hotel Tromsø torsdag 21. og fredag 22. september. Konferansekomiteen som består av Tromsø kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Universitetet i Tromsø, Folkehelseinstituttet og Folkehelseforeningen jobber fortsatt med hovedtemaet for konferansen. Men vi vet at vi vil ha et spesielt fokus på Folkehelse gjennom hele livsløpet.

Forkonferanser onsdag 20. september 2023

Vi har reservert hotellets lokaler også for onsdag 20. september. Vi inviterer din organisasjon til å arrangere en konferanse i Tromsø for dine målgrupper, men også for deltakere på hoved-konferansen. Vi håper på synergieffekter mellom for- og hoved-konferansene, med økt delta­kelse for begge parter og for å kunne styrke nettverks­bygging på tvers av organisasjoner og temaer.

Vi tilbyr:

  • Tilgang til et eget rom (med klasseromsoppsett varierende kapasitet fra 50 – 250 personer)
  • Tilstrekkelig teknisk utstyr for å holde innlegg
  • Servering av pausemat og lunsjbuffet
  • Påmeldings- og betalingssystem via Folkehelsekonferansens nettsider
  • Programmet legges ut på konferansens nettsider

Krav til gjennomføring:

  • Ansvarlig for egen for-konferanse: program, foredragsholdere, opplegg, møteledelse og håndtere og administrere innleggene på det tekniske anlegget på egen pc. En mulig strømming/filming må organiseres av arrangøren av den enkelte for-konferanse.  
  • Innen 15. mars tittel på for-konferansen med foreløpig program,
  • Innen 1. april ferdigstilt program som legges ut på folkehelsekonferansens nettsider.
  • Kaffepauser og pausemat gjennomføres en gang før og en gang etter lunsj, avslutning senest kl. 1700. Lunsj-tider avtales nærmere.

Priser:

Deltakeravgift er 1.500 kroner, inkludert romleie, lunsj, pausemat, påmeldings- og betalingssystem. Alle deltakere, også foredragsholdere må betale deltakeravgift.

Tidsfrist:

Vi ønsker svar på dette tilbudet snarest og senest 1. februar 2023 og med antydning av hvilket tema for-konferansen vil ta opp.

Ønsker du mer informasjon?

Låter dette interessant? Ta gjerne kontakt med Annica Øygard, telefon: 954 95 003, e-post: for mer informasjon.

Les også:

Vil din kommune og ditt fylke være medarrangør av Folkehelsekonferansen 2024 eller 2025?

Gratis medlemskap i Folkehelseforeningen ut året

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg