Portalen for abstracts til Folkehelsekonferansen er åpen

Alle løfter alle

Fagmiljøer og enkeltpersoner fra forskningsmiljøer, offentlig- og frivillig sektor samt næringslivet inviteres til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på Folkehelsekonferansen 21. – 22. september 2023 i Tromsø.

Nå kan du sende inn abstracts (sammendrag) med forskningsresultater, prosjekt-/praksiserfaringer eller innovative tiltak som kan formidles til konferansens deltakere.

Abstract = Skriftlig sammendrag av forskningsprosjekter eller tiltak/prosjekterfaringer

Viktige datoer:

 • Frist for innsending av abstract, 15. februar 2023 kl. 24.00
 • Tilbakemelding om godkjenning 15. mars 2023
 • Program og påmelding til konferansen legges ut 1. april 2022

Folkehelsekonferansen 2023 sitt hovedtema

Alle løfter alle – et raust og robust samfunn!

Vi ønsker abstracts som tar for seg følgende temaer:

De muntlige abstractene skal presenteres i parallelle seminarer. Årets konferansekomite har tatt ut seks ulike hovedtemaer som har tre undertemaer hver. For at dine erfaringer skal være relevante til årets konferanse er det viktig at du knytter dine resultater til et av disse temaene.

Tema 1: De yngre og de eldre i et livsløpsperspektiv

a. Felleskap og utenforskap

b. Seksuell helse

c. God psykisk og fysisk helse gjennom hele livet

Tema 2: Arbeidshelse

a. Arbeidsgiveres ansvar for folkehelsen

b. Hvordan rigger vi oss for fremtiden?

c. Inkludering og mangfold i arbeidslivet

Tema 3: Klima

a. Klimakrise i et folkehelseperspektiv

b. Klimaomstilling

c. Fremtidens matproduksjon

Tema 4: Livskvalitet, mangfold og inkludering

a. Barnehage/skole

b. Fritid og kultur

c. Brukermedvirkning

Tema 5: Samiske levekår og mangfold

a. Faktorer som fremmer og hemmer folkehelse

b. Kultur, tilhørighet og identitet

c. Barn, ungdom og fremtiden

Tema 6: Enkeltstående temaer

a. Fedme – en verdensomfattende pandemi

b. Livskvalitet – budsjettering og økonomi

c. Beredskap

HER KAN DU REGISTERE DITT ABSTRACT

Vurdering og presentasjon

Alle innsendte abstracts blir vurdert av en egen komite som består av forskere og praktikere. De som blir godkjent vil danne grunnlag for utforming av konferanseprogrammet,  både presentasjoner i parallelle sesjoner og plakater.

Ved å sende inn abstracts/sammendrag aksepterer og bekrefter du samtidig at:

 • Alle godkjente abstract blir publisert på konferansens hjemmeside. Abstracts som er skrevet på engelsk blir også publisert i et supplementnummer til Scandinavian Journal of Public Health.
 • Du vil bidra på konferansen med et innlegg eller presentasjon av poster. Du melder deg selv på konferansen (senest 1. august 2023) og bekoster reise og overnatting.

Veiledning for deg som skriver

 • Når du sender inn abstractet, kryss av om du ønsker at det blir fremført muntlig eller som poster. Kryss også av hvor ditt abstract hører til: A1, C2 osv.
 • Du er ansvarlig for å få tilslutning fra eventuelle med-forfattere og for eventuelle skrivefeil i teksten. Abstractene vil ikke bli redigert.
 • Du kan skrive på engelsk eller norsk.
 • Alle abstractene har en begrensning på 2 800 tegn. 200 tegn (inkludert mellomrom) til hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging. I dette inngår ikke tittel og informasjon om forfattere
 • Presentasjonen kan med fordel være på norsk. Det er mulig å presentere på ett annet skandinavisk språk eller på engelsk.
 • Abstractene skal skrives i skrifttype Arial, størrelse 11.
 • De to hovedgruppene struktureres på følgende måte: a. Forskningsresultater: bakgrunn, metode, resultater, konklusjoner og hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging. b. Praksiserfaringer: Bakgrunn, beskrivelse av prosjektet eller tiltaket, resultater, hva har vi lært, og hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging.
 • Du kan se hvordan tidligere, godkjente, abstracts er skrevet her.

Premiering

Innsendte abstract/sammendrag blir vurdert av en ekspertkomite. Det beste innen de to hovedgruppene vil bli annonsert på konferansen og premiert med 5 000 kroner.

Ønsker du mer informasjon?

Send mail til så svarer vi deg så fort som mulig.

Dette kan også være interessant for deg (frist 1. februar 2023):

Din organisasjon kan arrangere en forkonferanse dagen før den nasjonale Folkehelsekonferansen i Tromsø 2023 | Folkehelseforeningen

Vil din kommune og ditt fylke være medarrangører av Folkehelsekonferansen 2024 eller 2025? | Folkehelseforeningen

Lykke til!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg