Digital lunsj: Hvordan inkludere gutters og menns utfordringer i større grad enn i dag?

Sønnen sitter på pappas skuldre. De peker opp mot solen.

Tidspunkt: kl. 11.00 – 12.00, onsdag 21.08.24

Påmelding: senest kl. 10.00 den samme dagen her

For hvem: Alle

Program

Velkommen til digital lunsj v/ Maja Eilertsen, forsker og styremedlem i Folkehelseforeningen

Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv v/ Martin Flatø, forsker FHI

Utsatthet, helse og seksualitet v/ Tillman Von Soest, professor Psykologisk institutt, UiO

En likestillingspolitikk for alle v/ Are Saastad, daglig leder, Reform – ressurssenter for menn

Spørsmål og dialog

Bakgrunn:

Våren 2024 var mannsutvalget ferdig med sitt arbeid. I innstillingen skriver de følgende: Mannsutvalget mener det overordnede målet for likestillingspolitikken bør være at alle har de samme mulighetene for samfunnsdeltagelse. Likestillingens neste steg må innebære å inkludere gutter og menns utfordringer i større grad enn i dag.

Mannsutvalgets utredning setter søkelyset på likestillingspolitikkens blindsoner. På noen områder fører strukturelle ulikheter til at menn som gruppe kommer dårligere ut enn kvinner. Gjennomsnittsforskjeller mellom menn og kvinner kan dessuten dekke over at det er store forskjeller mellom menn, og på flere områder er menn i flertall blant de som kommer dårligst ut.

Mannsutvalget foreslår en rekke tiltak innenfor fire innsatsområder:

  1. Menn som omsorgspersoner
  2. Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv
  3. Utsatthet og helse
  4. En likestillingspolitikk for alle

I dette seminaret setter vi fokus på tre av punktene.

HUSK Å MELDE DEG PÅ HER, SENEST KL 10.00, ONSDAG 21.08.24

Folkehelseforeningen setter fokus på ulike grupper av mennesker, som lever sammen, denne høsten.

Bli med på flere lunsjer i høst

Ulike grupperinger har ulike helseutfordringer. Det finnes god forskning og en rekke med tiltak som kan iverksettes for de ulike gruppene. Vi vil sette fokus på dette i en serie av digitale lunsjer i 2024. 

  • Menns helse, 21.08.24
  • Kvinners helse, 04.09.24
  • LHBT helse, 16.10.24
  • Migrasjonshelse, 06.11.24 
  • Barn og unges helse, 04.12.24

Du får tilgang til alle lunsjene når du melder deg på.

Dette kan også være aktuelt for deg:

Hvorfor snakker vi ikke mer om alkohol? | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: God psykisk helse – mennesket i sentrum | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg