Opptak fra digital lunsj: God psykisk helse – mennesket i sentrum

Portrait of enthusiastic business people in circle

Fikk du ikke med deg den digitale lunsjen 14.05.24? Da gikk du i glipp av to bra innlegg om utviklingen av psykisk uhelse og hvilke årsaker som kan ligge bak. Så til det beste. Vi fikk også innsikt i hva som er medisinen – hva som bygger god psykisk helse: ABC for god psykisk helse og Fem grep for hverdagsglede

I dette opptaket får du med deg viktig kunnskap fra professor Steinar Krokstad og lege og Phd kandidat Maja Eilertsen

Vil du lære mer?

Du kan lære mer om god psykisk helse og livskvalitet, og møte forskere som ligger bak tiltakene under Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Dette kan også være interessant for deg

Referat og opptak fra digital lunsj: Er folkehelse et politisk valg? | Folkehelseforeningen

European public health week, torsdag 16. mai: Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer | Folkehelseforeningen

Unges prioriteringer for bedre folkehelse | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg