Opptak fra digital lunsj: Er folkehelse et politisk valg?

Tove-elise-Madland

Fikk du ikke med deg den digitale lunsjen 13.05.24? Da gikk du i glipp av en spennende samtale hvor Stortingsrepresentant Tove Elise Madland (AP og Helse- og omsorgskomiteen – bildet), Professor Terje Andreas Eikemo (NTNU) og Margareta Kristenson (Svensk förening för sosialmedisin og folkehelse) samtalte med styreleder Lasse Heimdal om «Er folkehelse et politisk valg?»

Liberalisme og den enkeltes frihet

Eikemo innledet med å snakke om liberalisme og den enkeltes frihet balansert mot samfunnets behov for å flytte ressurser og gjennomføre regulatoriske tiltak for å gi flest mulig tilgang til å fylle sitt helsepotensial. Han understrekte betydningen av like muligheter til utdanning, og hvordan kunnskap, materiell sikkerhet, nettverk, makt og prestisje påvirker befolkningens helse.

Bedre utjevning av helseforskjeller

Stortingsrepresentant Madland plukket opp denne ballen, og understrekte hvor viktig det var at vi «på vår vakt» sørger for enda bedre utjevning av helseforskjeller, og hvordan bl.a. prising av matvarer og tilgang til helsepersonell påvirker helse.

Sosial distansering og isolasjon påvirker helsen

Professor Kristenson delte erfaringer fra Sverige, og understrekte bl.a. hvordan sosial distansering og isolasjon påvirker helse, hvordan politikk på mange samfunnsområder spiller inn, og betydningen av tillit og trygghet i samfunnet.

OBS!

  • Tilliten til politikere og myndigheter er Nordens gull. Høy tillit minsker risikoen for sykdom og tidlig død.
  • Tilliten til politikere og myndighetene har blitt svekket i de siste årene.
  • God utdanning er et av de viktigste globale tiltakene for å bedre folkehelsen. For hvert år som befolkningen går i skolen bedres folkehelsen.
  • Det bør i langt flere tilfeller enn i dag utredes folkehelsekonsekvenser ved politiske beslutninger.
  • Politikere trenger ikke bare økonomiske analyser for å prioritere helsefremming, men også konkrete eksempler på hvordan livskvalitet påvirkes og endres.

Dette er kun et lite utdrag, se filmen og få inspirert til å bedre samarbeidet for god folkehelse! Og ikke minst; Få med deg flere spennende seminarer denne uken. Du finner de HER.

Dette kan også være interessant for deg:

Politikerne kan hindre at mange blir syke | Folkehelseforeningen

Unges prioriteringer for bedre folkehelse | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg