European public health week, torsdag 16. mai: Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

En eldre mann er ute på inlines. Koser seg i solen og har det fint. Han har hjelm på

Praktiske opplysninger

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, torsdag 16.05.24

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt

Påmelding: Du melder deg på her, senest klokken 10.00, torsdag 16.05.24 og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Vi blir eksponert for mange faktorer som påvirker helsen vår – både positivt og negativt – gjennom hele livsløpet. Hvordan kan vi oppmuntre til innovative og bærekraftige løsninger for god helse? Hvordan kan politikken sørge for likeverdige tilbud som bidrar til god folkehelse? Hvordan sikrer vi gode tilbud gjennom hele livsløpet? Bli med på en interessant time med gode foredragsholdere og dialog.

Program:

Velkommen v/ Annica Øygard, generalsekretær, Folkehelseforeningen

Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer. v/førsteamanuensis Emma Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. 

Panelsamtale: Ulike erfaringer og perspektiver rundt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

  • Gjermund Wik, folkehelsekoordinator og sykkelbykoordinat, Alta kommune
  • Hildegunn Brattvåg, nestleder i Fremsam (WHOs norske nettverk for helsefremmende samfunn)
  • Lis Pedersen Strøm, universitetslektor, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH.
  • Emma Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Emma Charlott Andersson Nordbø
førsteamanuensis, NMBUhar en master- og doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun vil fortelle om hvordan vi kan skape helsefremmende og sosialt bærekraftige nabolag, lokalsamfunn og hverdagsarenaer som fremmer aktivitet, god helse og livskvalitet gjennom hele livsløpet. I sin forskning er Nordbø særlig opptatt av å forstå hvordan fysiske og sosiale miljøfaktorerer påvirker helse og livskvalitet i ulike grupper av befolkningen.
13.-17. mai 2024

European Public Health Week: 13. – 17. mai 2024 – Health is a political choice! | Folkehelseforeningen

European Public Health Week, mandag 13. mai: Er folkehelse et politisk valg? | Folkehelseforeningen

European Public Health Week, tirsdag 14. mai: God psykisk helse – mennesket i sentrum | Folkehelseforeningen

European Publik Health Week: Onsdag 15. mai: Planetens helse – En glokal tilnærming | Folkehelseforeningen

Velkommen!

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg