European Public Health Week, onsdag 15. mai: Planetens helse – En glokal tilnærming

Environment Earth Day In the hands holding green earth on Bokeh green Background, Saving environment, and environmentally sustainable. Save Earth. Concept of the Environment World Earth Day

Praktiske opplysninger

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, onsdag 15.05.24

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt

Påmelding: Du melder deg på her senest klokken 10.00, onsdag 15.05.24 og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Vi lever i en sammenkoblet verden, der globale problemer påvirker lokalsamfunn. Planetary health eller planetens helse erkjenner at «helsetilstanden» til økosystemene våre direkte påvirker menneskers helse. Overfor dagens enorme miljøutfordringer, må vi kombinere global og lokal innsats for å finne bedre løsninger. Den glokale tilnærmingen handler om å framskynde endring!

Vi tar fatt på to ulike problemstillinger:

  • Hvordan kan vi styrke lokalsamfunnt til å ta eierskap til sin egen miljøskjebne samtidig som vi fremmer internasjonalt samarbied for å forsterke innvirkningen på miljø og helse?
  • Hvordan kan vi oppmuntre lokal innovasjon for å møte globale utfordringer?

Program:

  • Planetary health / planetens helse: Klimaendringer og naturødeleggelse – konsekvenser for menneskers helse v/ overlege Ernst Kristian Rødland, Folkehelsesinstituttet
Ernst Kristian Rødland MD PhD, er spesialist i infeksjonssykdommer og overlege ved Divisjon for Klima og Miljø ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han er også førsteamanuensis ved Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE) ved det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Rødland har en særlig interesse for, og betydelig kunnskap om, Planetary Health – hvordan menneskelig utnyttelse av naturressurser har blitt den største trusselen mot helse globalt.
  • Bærekraft i helse: Moderasjon, ressurser, og balansekunsten mellom nåtid og fremtidens helse v/ forsker Tony Sandset, Senter for bærekraft i helseutdanningene (SUSTAINSHE), Universitetet i Oslo
Tony Sandset er forsker ved Center for Sustainable Healthcare Education ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder er koblingen mellom bærekraft og helse samt helseulikhet og bærekraft. Han har forsket på HIV/AIDS forebygging samt bærekraft og politikk. Han underviser ved UiO med kurset «Education for Sustainable Health». 
  •  Spørsmål og dialog med innlederne v/ Ragnhild Stortsein Spilker, OsloMet og styremedlem i Folkehelseforeningen

13. – 17.05.2024

European Public Health Week: 13. – 17. mai 2024 – Health is a political choice! | Folkehelseforeningen

European Publik Health Week: Tirsdag 14. mai: God psykisk helse – mennesket i senter | Folkehelseforeningen

Velkommen!

Andre ting som kan være interessante for deg:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Styrking av det Skandinaviske samarbeidet | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg