European Public Health Week, tirsdag 14. mai: God psykisk helse – mennesket i sentrum

Large crowd of people

Praktiske opplysninger

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, tirsdag 14.05.24

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt

Påmelding: Du melder deg på her senest klokken 10.00, tirsdag 14.05.24 og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Bakgrunn for møtet:

Dårlig livskvalitet og psykisk uhelse blant de unge er et økende problem i vårt samfunn og hovedårsaken til at de ikke mestrer utdanning, og til sykefravær og arbeidsuførhet. Problemene øker blant de unge, og når ungdomskullene ikke blir større og arbeidsevnen lavere, har vi en utfordring med bærekraft. Samtidig viser undersøkelser at det er på dette området folks helsekompetanse er lavest. I dette seminaret vil vi diskutere hvilken situasjon vi står i, og hva vi kan gjøre med det i folkehelsearbeidet.

Program:

  • Hvordan står det til med den psykiske helsa? Folkehelsearbeid og ABC for psykisk helse, ved Steinar Krokstad, professor i samfunnsmedisin, NTNU og medlem i Folkehelseforeningen sitt styre

  • Fem grep for økt hverdagsglede, hva vet vi om effekter av intervensjoner på livskvalitet og helse? ved Maja Eilertsen, lege, spesialist i samfunnsmedisin, phd-stipendiat, seniorrådgiver i FHI og medlem i Folkehelseforeningn sitt styre

  • Spørsmål og dialog ved Annica Øygard, generalsekretær i Folkehelseforeningen

13. – 15.05.2024

European Public Health Week: 13. – 17. mai 2024 – Health is a political choice! | Folkehelseforeningen

European Publik Health Week: Onsdag 15. mai: Planetens helse – En glokal tilnærming | Folkehelseforeningen

Velkommen!

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg