Opptak fra digital lunsj: Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

Eldre personer som beveger seg ute. Vennskap, glede, fysisk aktivitet

Fikk du ikke med deg den digitale lunsjen 16.05.24? Da gikk du i glipp av fire gode innlegg om hvordan vi kan samarbeide for mer bevegelsesglede i ulike bomiljøer, og hvilken effekt dette har for folkehelsen.

Opptak

Ikke var lei deg, her får du med deg opptak som inneholder følgende:

Velkommen v/ Annica Øygard, generalsekretær, Folkehelseforeningen

Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer. v/førsteamanuensis Emma Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. 

Panelsamtale: Ulike erfaringer og perspektiver rundt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

  • Gjermund Wik, folkehelsekoordinator og sykkelbykoordinat, Alta kommune
  • Hildegunn Brattvåg, nestleder i Fremsam (WHOs norske nettverk for helsefremmende samfunn)
  • Lis Pedersen Strøm, universitetslektor, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH.
  • Emma Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Flere opptak fra European public health week

I uke 20 gjennomførte vi fire gode seminarer. Du kan se opptakene her. Spola gjerne forbi de første minuttene, som er ganske så like, så kommer du til de faglige innleggene.

Opptak fra digital lunsj: Er folkehelse et politisk valg? | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: God psykisk helse – mennesket i sentrum | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: God psykisk helse – mennesket i sentrum | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg