Digital lunsj: Idretten, en viktig drivkraft i folkehelsearbeidet

Aktiv på dagtid i Agder, Vann, glede, aktivitet, samhold

Vi vet at bevegelse og bevegelsesglede har en stor påvirkning på folkehelsen. Det samme har idrettens potensiale for innenforskap, tilhørighet og mestringsopplevelser. I dette seminaret vil vi presentere tre bra tilbud som ikke driftes av det offentlige, men av idretten. Tre tilbud som kan startes opp i alle deler av landet.

Praktiske opplysninger

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, onsdag 11.10.23

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt 

Påmelding: Du melder deg på senest klokken 10.00, 11.10.23 og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Du melder deg på her.

Bakgrunn

Idretten i Norge engasjerer seg i langt mer enn bare konkurranseidrett. På fylkes- og kommunenivå er idrettskretser og idrettsråd sentrale aktører i en rekke folkehelsetiltak og prosjekter. Dette lunsjseminaret har som formål å gi et dypere innblikk i tre av deres mange folkehelsetiltak: Aktiv på dagtid, Aktive lokalsamfunn og Aktivitetsguide.

Program

Innleder: Helene Kristoffersen, Agder idrettskrets

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom idrettskretser og det offentlige, hovedsakelig kommuner og NAV. Målet er å tilby lavterskel- og lavkost aktiviteter på dagtid for innbyggere som står utenfor arbeidslivet eller skolen.

Innleder: Kommer, Viken idrettskrets

Aktive lokalsamfunn tar for seg hvordan idrettslag kan samhandle bedre med offentlige instanser og skoleverket for å fremme barn og unges trygge og aktive oppvekst. Det bygger på prinsippet om samarbeid mellom det frivillige, det private og det offentlige, og hvordan slike initiativer kan finansieres for å sikre bærekraft.

Innleder: Britt Leandersen, Tromsø idrettsråd

Aktivitetsguiden er et nettsted og et tiltak som skal bidra til økt inkludering i norsk idrett. Det tar spesielt sikte på å hjelpe barn fra lavinntektsfamilier og innvandrerfamilier inn i idretten ved å tilby nødvendig støtte og informasjon.

  • Spørsmål og dialog

Etter presentasjonene vil det være tid for spørsmål og dialog.

Vi ser frem til en engasjerende og opplysende time om hvordan idretten kan være en viktig brikke i folkehelsearbeidet i Norge.

Du kan også være med på:

Folkehelseforum 12.10.23: Et helsefremmende statsbudsjett 2024? | Folkehelseforeningen

Digital lunsj: Munnen er en del av kroppen, og folkehelsen! | Folkehelseforeningen

Velkommen!

PS. Det er gratis å være medlem i Folkehelseforeningen ut året.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg