Folkehelseforum 12.10.23: Et helsefremmende statbudsjett 2024?

Norske kroner

Regjeringens forslag til statsbudsjettforslag 2024 blir offentlig fredag 6. oktober 2023.

Du er velkommen til møte, der vi får informasjon, har dialog og politisk debatt om budsjettet, kl. 12.30 – 15.30. torsdag 12. oktober 2023

KLP, Dronning Eufemias gate 10, i Oslo

Du melder deg på her, senest klokken 12.00, tirsdag 10. oktober 2023

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkolt skal gå igjennom regjeringens forslag til statsbudsjett 2024. Han vil peke spesielt på satsningene for god folkehelse. Vi får mulighet til å stille spørsmål og å komme med våre direkte meninger.

Program:

12:30

 • Velkommen til møte, ved Lasse Heimdal og Annica Øygard Folkehelseforeningen Vibeke Os Bratlie, KLP
 • Gjennomgang av forslag til statsbudsjett i lys av Folkehelsemeldingen, ved statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkolt
 • Forberedelser til den politiske debatten ved dialog der alle deltar
 • Politisk debatt:
  • Ole Henrik Krat Bjørkholt, Arbeiderpartiet
  • Erland Svardal Bøe, Høyre
  • Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet de grønne
  • Lisa Marie Ness Klungland, Senterpartiet
  • Seher Aydar, Rødt
  • Svarfristen for partiene er 1. oktober. Vi håper på flere positive svar.

15:30

Dine meninger om statsbudsjettet vil bli hørt. Uken etter er det høringer i de ulike komiteene. Vi skal bruke resultatene fra møtet i høringene. Vi vil også sende en skriftlig rapport fra møtet til samtlige politiske partier. Her kan du lese resultatene fra tilsvarende møte i 2022.

Hvem kan delta og bidra i Folkehelseforum?

Representanter for forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, frivillige organisasjoner, næringslivet og medlemmer i Folkehelseforeningen, utgjør Folkehelseforeningen sitt Folkehelseforum. Hører du til en av disse grupperingene kan du bidra! Vi oppnår mer når vi jobber sammen!

Sett av datoen og meld deg på før 10.10.23

Det koster ikke noe å delta, men vi fakturer deg 250,- hvis du ikke kommer uten å si ifra en dag før.

OBS! Det er gratis å være medlem i Folkehelseforeningen ut året. Du finner mer informasjon her.

Du kan også delta på: Digital lunsj: Munnen er en del av kroppen, og folkehelsen! | Folkehelseforeningen

VELKOMMEN!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg