Folkehelseforum 12.10.23: Et helsefremmende statsbudsjett 2024?

The Norwegian parliament called Stortinget located in Oslo

Regjeringens statsbudsjett legges frem fredag 6. oktober 2023. Noen dager etter kan DU og din organisasjon gi direkte tilbakemeldinger til politikerne.

Velkommen til dialog og politisk debatt kl. 12.30 – 15.30. torsdag 12. oktober 2023

KLP, Dronning Eufemias gate 10, i Oslo

Du melder deg på her, senest klokken 13.00, onsdag 11. oktober 2023

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkolt skal gå igjennom regjeringens forslag til statsbudsjett 2024. Han vil peke spesielt på satsningene for god folkehelse. Vi får mulighet til å stille spørsmål og å komme med våre direkte meninger.

Program:

12:30

 • Velkommen ved Vibeke Os Bratlie, KLP
 • Folkehelse = Politikk ved Lasse Heimdal, Irena Jakopanec og Maja Eilertsen, styremedlemmer Folkehelseforeningen
 • Gjennomgang av forslag til statsbudsjett i lys av Folkehelsemeldingen, ved statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkolt
 • Forberedelser til den tverrpolitiske debatten – gruppearbeid ved Annica Øygard, generalsekretær, Folkehelsekforeningen
 • Tverrpolitisk debatt:
  • Ole Henrik Krat Bjørkholt, Arbeiderpartiet
  • Erland Svardal Bøe, Høyre
  • Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet de grønne
  • Lisa Marie Ness Klungland, Senterpartiet
  • Seher Aydar, Rødt

15:30 Møtet avsluttes

Formålet med møtet

Folkehelseforeningen legger til rette for faglige innspill til statsbudsjettet. Vi sikrer en prosess der dine meninger vil bli hørt. Uken etter er det høringer i de ulike komiteene og resultatene fra møtet vil brukes i våre innspill. Vi vil også sende en skriftlig rapport fra møtet til samtlige politiske partier. Her kan du lese resultatene fra tilsvarende møte i 2022.

Folkehelseforeningen lager en nyhetssak om resultatene fra møtet og deler dette med medlemmene.

Hvem kan delta og bidra i Folkehelseforum?

Representanter for forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, frivillige organisasjoner, næringslivet og medlemmer i Folkehelseforeningen utgjør Folkehelseforumet. Hører du til en av disse gruppene kan du bidra. Vi oppnår mer når vi jobber sammen!

Sett av datoen og meld deg på før 10.10.23

Det koster ikke noe å delta, men vi fakturer deg 250,- hvis du ikke kommer uten å si ifra dagen før.

Det er gratis å være medlem i Folkehelseforeningen ut året.

Du kan også delta på:

Digital lunsj: Idretten, en viktig drivkraft i folkehelsearbeidet | Folkehelseforeningen

Digital lunsj: Munnen er en del av kroppen, og folkehelsen! | Folkehelseforeningen

VELKOMMEN!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg