Bli med i en tverrfaglig referansegruppe til Helsebiblioteket

Vi trenger folk med ulike bakgrunn.

Folkehelseforeningen skal bistå Folkehelseinstituttet med oppbygging av og innhold i Helsebiblioteket – Forebygging og helsefremming. Derfor skal vi nedsette en referansegruppe som møtes 2 – 3 ganger i året, og som kan svare på spørsmål direkte fra redaktøren for siden.

I den anledningen søker vi etter personer som jobber som

 • Ernæringsfysiolog i kommunesektoren
 • Flyktningkoordinator
 • Folkehelsekoordinator
 • Helsesykepleier
 • Leder av Frisklivssentral
 • Kompetanseperson på utemiljø og klima
 • Samfunnsmedisiner
 • Samfunnsplanlegger
 • Tannhelsepleier

Første møte

Det første møtet avholdes i Folkehelseinstituttet i Oslo, klokken 09-00 – 15.00, tirsdag 19.03.24. I det møtet skal vi:

 • bli kjent med hverandre og oppgavene
 • professor Elisabeth Fosse vil ha en innledning om Lov om folkehelsearbeid
 • evaluere dagens sider og gi innspill til forbedringer
 • legge en plan for det videre arbeidet

Er du interessert?

Skriv en e-post der du forteller om din bakgrunn og hvorfor du vil bidra til , senest 01.03.24

Dette kan også være interessant:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Folkehelseforum 28.02.24: Fremme helse og spare penger? Innspill til statsbudsjettet 2025 | Folkehelseforeningen

Digital lunsj 06.03.24: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldring | Folkehelseforeningen

Folkehelseforum 18.03.24: Samisk folkehelsemelding, menneskerettigheter, årsmøte og middag | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg