Hvordan kan Folkehelseforeningen bli enda bedre?

High Five

Folkehelseforeningen er under utvikling, og dine meninger vil hjelpe oss til å bli bedre og finne riktig vei i de nærmeste årene.

Hvordan kan vi styrke aktiviteten i Folkehelseforeningen slik at vi helt sikkert:  

  • fremmer helse og trivsel for alle grupper i samfunnet?
  • forebygger sykdom og skader og utjevner sosiale ulikheter?
  • bygger broer mellom kunnskap og praksis og aktører på folkehelsefeltet?
  • påvirker utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt?

Vi trenger tilbakemeldinger fra deg som allerede er medlem og deg som har kommet i kontakt med oss av andre grunner. Alle tilbakemeldinger er viktige for oss.

Annica Øygard, generalsekretær i Folkehelseforeningen

Vi ber deg om å fylle ut linken her: QuestBack

Trenger du litt mer bakgrunnsinformasjon? 

Folkehelseforeningen er en medlemsforening. Medlemmene kommer fra forskningsmiljøer, jobber med folkehelse i offentlig- eller frivillig sektor, er under utdannelse eller pensjonister. Alle medlemmer har til felles at vi vil bidra til en bedre folkehelse.

Nå er vi litt over 200 medlemmer: 42 organisasjoner (som representerer godt over 10.000 mennesker), 139 personlige medlemmer over 35 år og 25 medlemmer i Folkehelseforeningen Ung. Vi har som mål å doble antallet medlemmer i 2022. Bli medlem

Vår største aktivitet er planleggingen og gjennomføringen av den årlige Folkehelsekonferansen, som de siste årene har samlet over 500 engasjerte mennesker. Folkehelsekonferansen.

Vi inviterer til fagseminarer, der vi samler medlemmer og andre interesserte, til gode foredrag og faglige dialoger. Les mer her: God helse gjennom hele livet – er det mulig?

Vi bidrar til nye forskningsprosjekter og tiltak, gjennom kvalitetssikring av søknader til Stiftelsen Dam.  Søk prosjektmidler fra stiftelsen Dam. Vi deler også ut et stipend til en mastergradsstudent for å oppmuntre til mer utdannelse innen feltet. Masterstipend fra Folkehelseforeningen

I år styrker vi vårt politiske arbeid og samler forskingsmiljøer, fagforeninger og frivillige organisasjoner for å være en tydelig stemme i det politiske arbeidet. Her kan du lese om vårt innspillsmøte, som vi gjennomførte 07.04.21

Hvis du har spørsmål, eller bare slå av en folkehelseprat, ta gjerne kontakt på telefon 954 95 003, eller 

Tusen takk for at du vil bidra!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg