Hva vet vi om gutters og menns helse? Digital medlemslunsj torsdag 09.02.23

Hvordan står det egentlig til med gutters og menns helse?

Tidspunkt: 11.00 – 12.00 torsdag 9. februar 2023

Sted: Teamas

Påmelding: Du melder deg på her, senest klokken 14.00 onsdag 8. februar 2023. Du mottar en lenke til møtet når påmeldingsfristen har gått ut.

Bakgrunn

Tradisjonelt sett har vi hørt om sterke gutter og svake jenter. Bildet har vært at gutter er gode i idrett. Det er mannen som tar hovedansvar for hus og hjem, tjener best og aldri gråter. Hva gjør dette bildet med gutters og menns selvfølelse? Menn topper selvmordsstatistikken og det er flest menn som dør av skader.

I boken «Usynlige menn» skriver Are Saastad: Vi er vant ved å tenke at likestilling = kvinners likestilling. Men skal ikke likestillingen være for oss alle? Både kvinner og menn?

Vi er i et skifte. Flere gutter er åpne for å snakke om kroppspress, utenforskap, vold og seksuelle overgrep. Men, hva vet vi egentlig om gutters og menns helse?

Bli med på digital medlemslunsj og ta del i to lærerike foredrag

Gutters og menns helse. Hva sier statistikken? Tanker om tiltak for fremtiden

Martin Flatø er forsker ved Senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet med doktorgrad i demografi. Forskningen hans har dreiet seg om sammenhenger mellom utdanning, helse og kjønn. Han leder nå et forskningsprosjekt om hvordan overganger i skolesystemet påvirker helse og deltakelse i arbeids- og familieliv. På FHI har han også koordinert instituttets innspill til mannsutvalgets mandat. Han har drevet forskning og formidling om årsaker til og konsekvenser av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og var sekretariatsmedlem i Stoltenbergutvalget.

Hvordan står likestillingen til i Norge? Tanker om tiltak for fremtiden

Are Saastad har vært daglig leder i Reform – ressurssenter for menn siden 2012. Saastad har bakgrunn som psykiatrisk hjelpepleier med flere tiårs erfaring fra helsevesenet, og som samfunnsdebattant og sakprosaforfatter. I 2022 utga han boken «Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling» (Dinamo Forlag), der blant annet menn og helse vies en stor plass. Saastad sitter også i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Vi gleder oss til å ses!

Les gjerne:

Portalen for abstracts til Folkehelsekonferansen er åpen | Folkehelseforeningen

Vil du bidra i planleggingen av European Public Health Week – globale utfordringer, lokale tiltak? | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg