Jorid Grimeland er utnevnt til æresmedlem

Viser portrettfoto av en dame med mørkt hår, lys hud, sort øyesminke rundt øynene.

Etter 13 år som styreleder for Folkehelseforeningen har Jorid Grimeland blitt utnevnt som æresmedlem i Folkehelseforeningen. Det er kun to personer som har mottatt utnevnelsen tidligere: professor Gunnar Tellnes som grunnla foreningen for 25 år siden, og tidligere generalsekretær Johan Lund.

Her kan du se den høytidelige utnevnelsen som ble foretatt av styreleder Lasse Heimdal

– Som æresmedlem vil Jorid ha friheten til å engasjere seg der hun vil og jeg er glad for at hun fortsatt er medlem i styret, etter at Lasse Heimdal overtok ledervervet i mars. Hennes erfaringer og kunnskap er viktige for den videre utviklingen av organisasjoner, sier Annica Øygard, generalsekretær.

– Jorid overtok leiarskapet i ei tid der det var behov for at nokon som verkeleg trudde på FHFs formål tok foreininga vidare og jobba for at FHF skulle få ein tydeleg og eigen identitet som skilde den frå fleire andre foreiningar som har til dels overlappande formål (Skadeforebyggende forum, Nasjonalforeningen, NKS… og diverse meir profesjonsorienterte foreiningar). Hun har arbeidd sterkt for å få forankra folkehelsearbeidet og FHF også utanfor helsetenesta. Jorid har hatt forståing for at folkehelsearbeidet er genuint tverrfagleg og tverrsektorielt, og slett ikkje må monopoliserast av helsepersonell. Hun har også fulgt opp og sikra den internasjonale forankringa for FHF, sier Geir Sverre Barut, nestleder i styret.

På æresmedlemskapet står det:

Styret utnevner Jorid Grimeland til æresmedlem i Folkehelseforeningen. Jorid ble leder av Folkehelse-foreningens styre i 2011 og har ledet det i 11 år.

I løpet av hennes tid som leder har Folkehelseforeningen:

  • Utviklet den årlige Folkehelsekonferansen til å bli en viktig møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging med deltakere fra hele landet.
  • Planlagt og gjennomført webinarer og lunsjmøter.
  • Opprettet et folkehelseforum som består av forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, frivillig sektor, næringslivet og medlemmer i organisasjonen.
  • Blitt godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Utarbeidet kjernekompetanseområder for utdanninger innenfor master og bachelor i folkehelsevitenskap. 
  • I hennes periode som leder har Folkehelseforeningen påvirket politikkutformingen lokalt og nasjonalt.
  • Folkehelseforeningen har ansatt generalsekretær

Jorid sine tanker fem mnd etter utnevnelsen

– Det beste med Folkehelseforeningen er fokuset på å fremme folks helse i et samfunnsperspektiv. Arbeidet med folkehelse er så viktig fordi at jeg ønsker at alle får flere gode leveår og at Folkehelseforeningen skal være pådriver for å oppnå en jevnere og mer rettferdig fordeling av godene med universelle løsninger både nasjonalt og globalt. Folkehelseforeningen må fortsette å være pådrivere overfor myndighetene så vi oppnår helsefremmende universelle løsninger i samfunnet for å bedre folks helse nasjonalt og globalt. Jeg er meget stolt for alt vi har gjort og for æresmedlemskapt.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg