Et helsefremmende statsbudsjett 2023 – bli med på dialog og debatt 11. oktober 2022.

Stortinget - Foto: Øyvind Holmstad

Forskningsmiljøer, fag- og frivillige organisasjoner, næringslivet og medlemmer i Folkehelseforeningen inviteres til Folkehelseforum, høsten 2022.

Tidspunkt: 09.00 – 12.00, tirsdag 11. oktober 2022

Vertskap: KLP, Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Påmelding: Du melder deg på her, senest kl 09.00 mandag  10.10.22

I en tid med strømkriser og uro i verden skal vi bistå politikerne slik at det endelige statsbudsjettet for 2023 gir håp.  At det tydeliggjør investeringer i helsefremmende og forebyggende arbeid. Et statsbudsjett med klare investeringer som bidrar til at Norge kan redusere midler til NAV og på sykehus.

For å gjøre dette trenger vi ditt bidrag. Dette skal vi gjøre sammen!

Program  

08.45    Registrering og enkel servering

09.00    Velkommen til Folkehelseforum og til KLP v/Jorid Grimeland & Lasse Heimdal Folkehelseforeningen og Vibeke Os Bratlie, KLP

Hva ligger i årets statsbudsjett? Med søkelys på FNs Bærekraftsmål, helsefremmende og forebyggende arbeid vil ulike samarbeidspartnere redegjøre for hva regjeringen har lagt inn i sitt forslag til statsbudsjett 2023.

Vi fordyper oss i følgende temaer:  

 • Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
 • Bærekraftsmål 4: God utdanning 
 • Bærekraftsmål 8: Anstendige arbeid og økonomisk vekst
 • Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet
 • Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Pause – vi forsyner oss med kaffe/te  

Kafédialog 

Dialog før representanter for de politiske partiene kommer. Vi fordyper oss i ovenstående temaer. I dialogene skal vi diskutere hvordan statsbudsjettet kan bli tydeligere i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Ledes av Annica Øygard

10.45    Pause

11.00    Velkommen til representanter for de politiske partiene, debatt-leder Lasse Heimdal

Deltakere i debatten:

 • André Skjelstad, Helsepolitisk talsperson, Venstre
 • Erland Svarsdal Bøe, Helskomiteen, Høyre
 • Hans Inge Myrvold, Helsekomiteen, Senterpartiet
 • Kristoffer Robin Haug, Helsepolitisk talsperson, Miljøpartiet
 • Swher Aydar, Helsepolitisk talsperson, Rødt
 • Tove Elise Madland, Helsekomiteen, Arbeiderpartiet 

 

11.55    Møtet avsluttes

12.00    Lunsj og etter-prat

Bakgrunn for Folkehelseforum

 

SMART oppvekst var aktive bidragsytere på vårt første møte i Folkehelseforum. KLP var godt vertskap som tilrettela for et godt møte med fantastisk bevertning

Vi er mange organisasjoner, faggrupper og forskingsmiljøer som er engasjerte innen folkehelsearbeidet i Norge. Vår kunnskap og vårt engasjement bidrar til bedre folkehelse lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Vi har ulike fokusområder, men på flere områder har vi felles interesser. Dersom vi snakker med en felles stemme på disse områdene, vil vi ha større muligheter til å påvirke enn om vi snakker hver for oss. Folkehelseforeningen har derfor dannet en møteplass der vi kan lage felles innspill til politisk ledelse, sette søkelys på helsefremmende arbeid i media og kanskje søke om midler til felles prosjekter gjennom DAM.  

Hvem kan bidra i Folkehelseforum?

 • Medlemmer i Folkehelseforeningen
 • Representanter for:
  • Frivillige organisasjoner
  • Fag-organisasjoner
  • Forskingsmiljøer
  • Næringslivet

Du kan lese mer om Folkehelseforum her og om innspillsmøtet til Folkehelsemeldingen her.

For mer informasjon kan du kontakte Annica Øygard på telefon 954 95 003 eller  

Om Folkehelseforeningen

Folkehelseforeningen er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å:

 • fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet
 • forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter
 • bygge broer mellom kunnskap og praksis og aktører på folkehelsefeltet
 • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

 

Ivrige deltakere på Folkehelsekonferansen

Vår største aktivitet er å arrangere den årlige Folkehelsekonferansen der offentlig forvaltning, forskere, praktikere, næringslivet og frivillige organisasjoner møtes for å videreutvikle det viktige helsefremmende arbeidet.

Vi gleder oss til godt samarbeid

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg