Fedme – hva gjør vi i Norge? Digital lunsj torsdag 09.03.2023

Trening

Medlemmer og andre interesserte er velkomne til enda en tankevekkende og motiverende lunsj.

Tidspunkt: 11.00 – 12.00 torsdag 9. mars 2023

Sted: Teams

Du melder deg på her, senest klokken 14.00 onsdag 8. mars 2023. Du mottar en lenke til møtet når påmeldingsfristen har gått ut

Bakgrunn.

Tall fra FHI viser at bare 23 prosent av mennene og 42 prosent av kvinnene mellom 40 og 49 år har en BMI på under 25, som regnes som normalvekt. Resten har enten overvekt eller fedme. Blant barn ser det ut til at andelen med overvekt og fedme har stabilisert seg.

Les gjerne artikkelen «Overvektig eller feit – du er ikke din diagnose»

Statistikk:

  • Andelen med overvekt og fedme i befolkningen har økt de siste 50-60 åra.
  • Mellom 15 og 21 prosent av barn og ungdom (8-15 år) er overvektige eller har fedme (ca. 1 av 6).
  • Basert på data fra Helseundersøkelsene i Trøndelag og Tromsø har om lag 1 av 4 menn og kvinner i aldersgruppa 40-49 år fedme. Andelen med overvekt kommer i tillegg.
  • Andelen med overvekt og fedme varierer i forhold til landsdel og utdanningsnivå.
  • Det er først og fremst fedme som fører til økt helserisiko. Høy BMI medvirker til anslagsvis 2800 årlige (2022) dødsfall i Norge, og er knyttet til en rekke ulike sykdommer som hjerte- og karsjukdom, diabetes og andre kroniske tilstander.

Det kreves mer innsikt og tiltak.

Vekt og fedme er et følsomt tema. Ikke bare for den som er rammet, men også for helsepersonell. Derfor er det mange som unnviker å ta opp temaet på legekontoret. Kun de med alvorlig fedme/sykelig overvekt har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, dvs BMI 35-39,9 med minst en vektrelatert følgesykdom, eller BMI 40 eller mer (ingen krav til følgesykdom).

En utsatt gruppe.

Personer som har utviklet overvekt er en utsatt gruppe. Fat shaming er et uttrykk som mange overvektige har blitt alt for kjent med. Vi hører om barn helt ned i 1. klasse som blir mobbet fordi noen mener at de er feite. Dette kan få uante konsekvenser.

«Skammen ble nesten uutholdelig stor, så stor at jeg begynte å gjemme meg fra samfunnet. Til slutt var skammen min mye større enn kroppen min. Den var tyngre å bære enn de 150 kiloene som badevekta viste. Jeg følte skam fordi jeg tenkte at det var min skyld.»

Mari-Mette Graff, intervju i ABC-nyheter

Vi må finne de gode løsningene.

Dette blir en viktig lunsj. To personer, med ulike perspektiver skal bidra med forskningsresultater og erfaringsbasert kunnskap.

Mari-Mette Graff, leder, Landsforeningen for overvektige «Vi arbeider med å få ut informasjon om de behandlingstilbud som finnes og for at medlemmene skal få en bedre hverdag og livskvalitet. Samtidig er vi en pasientorganisasjon som arbeider for å få lidelsen definert som en kronisk sykdom i trygderettslig forstand. Det betyr at vi arbeider med å påvirke helsemyndighetene til å ta lidelsen på alvor i alle ledd av helse-Norge, og at pasienter i alle deler av landet skal få et behandlingstilbud og en økonomisk kompensasjon på lik linje med de som har andre kroniske sykdommer».

Jøran Sture Hjelmesæth, professor, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Seksjonsoverlege, dr.med. Hormon, overvekt og ernæringsavdelingen – Forskningsseksjonen, Sykehuset i Vestfold (tidligere Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst) Leder, Nasjonalt råd for ernæring «Det er spesielt problematisk hvis politikerne tar avgjørelser basert på at det bare er for den enkelte å ta seg sammen. Hvis sentrale aktører i departementene, regjeringen og stortinget forsto at dette ikke er et personlig problem, men et samfunnsproblem, så kunne man legge til rette i samfunnet for at det skulle bli lettere å holde vekten, så folk kunne unngå overvekt og fedme»

Velkommen!

Husk å melde deg på: En feiring av folkehelsen! Du er invitert på årsmøte, jubileumsseminar og middag. | Folkehelseforeningen

Du kan også lese:

Bli medlem | Folkehelseforeningen

«Små bedrifter som vil jobbe med folkehelse, bør ta kontakt med Folkehelseforeningen» | Folkehelseforeningen

Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg