Linn i FHF Ung representerer Norge i EVID-ACTION Youth Alcohol Network

Eu nettverk - Linn 2

FHF Ung vokser stort. Ikke bare i medlemsantall, men også i antall forespørsler om å bidra i faglige møter og nettverk.

Linn, som er leder av FHFUng, har akkurat kommet hjem fra Madrid der hun bidrar i WHO/EU prosjektet Evid Action. Vi har tatt en prat med henne både om det å være leder i FHF Ung og om arbeidet i det europeiske nettverket.

Ung kvinne som smiler og ser glad ut
Bli kjent med Linn, leder i FHF Ung

Navn: Linn Alvsvåg

Faglig bakgrunn: bachelor i Folkehelsearbeid fra HVL og master i Folkehelsevitenskap fra UiA. Til daglig jobber jeg som folkehelsekoordinator i Eidsvoll kommune. 

Alder: 28 år  

Hvorfor ble du med i FHF Ung?

Fordi jeg synes folkehelsearbeid er superspennende, og ønsket meg et nettverk der jeg kunne treffe flere likesinnede mennesker! 

Hva liker du mest med å være leder i FHF Ung?

Det er alle mulighetene det bringer med seg. Jeg får være med å sette retningen for hva vi unge synes er viktig å prioritere i folkehelsearbeidet, og jeg føler at vi har mange gode og relevante innspill og meninger.

Det å få lov å jobbe sammen med dedikerte mennesker

med samme lidenskap er veldig inspirerende.

Som leder i FHF Ung får jeg også utvidet nettverket mitt, og får delta på mange spennende arrangementer. 

Hva liker du minst med å være leder i FHF Ung?

Det må være at tiden ikke alltid strekker til. Det er et frivillig verv, og det kan av og til være utfordrende å balansere det med min fulle stilling i Eidsvoll kommune. Det handler mest om at det er så mye spennende vi arbeider med, og jeg skulle gjerne viet enda mer tid til å jobbe med alt vi driver med! 

Hvordan fikk FHF Ung oppdraget for å være en del av EVID-ACTION youth Alcohol Network?

Vi ble invitert med i nettverket gjennom Helse- og Omsorgsdepartementet. 

EVID-ACTION Youth Alcohol Network som jeg er en del av, er en liten del av et større WHO/EU- prosjekt som heter Evidence Into Action Alcohol Project (EVID- ACTION). Prosjektet handler om å fremme og støtte gjennomføringen av effektive alkoholpolitikker i EU, Island, Norge og Ukraina basert på vitenskapelig forskning og bevis.

Hovedfokuset ligger på å:

  • spre kunnskap om politiske virkemidler for å redusere alkoholforbruk
  • øke helsekompetansen om alkoholens skadevirkninger
  • forbedre merkeregler for alkoholholdige drikkevarer

Ungdomsnettverket jeg er en del av er til for å bidra med unges perspektiver, og komme med innspill og løsninger for at prosjektet skal bli så bra som mulig!

Hva har du vært med på så langt?

Vi har hatt to møter – et oppstartsmøte i København, og ett nettverksmøte i Madrid. På oppstartsmøte ble vi godt kjent i nettverket. Nettverket består av 2-3 representanter fra rundt 20 forskjellige land, noe som bidrar til mange ulike erfaringer og perspektiver.

Vi arbeidet videre med å designe våre egne forslag til etiketter til alkoholproduker, med ulike merkinger og advarsler. Vi var også med på å kartlegge hvordan ulike land merker sine flakser og bokser, og om produktene inneholder QR-koder med mer helseinformasjon. I nettverksmøte i Madrid arbeidet vi med mål og retning for nettverket, og laget en strategi for hva vi ønsker å oppnå i prosjektperioden. 

Hvordan blir de unges innspill tatt imot?

Nettverksmøtet i Madrid var en del av et større møte, der nettverket møtte representantene fra alle medlemslandene i prosjektet for å utveksle erfaringer. Representantene var veldig imponerte over arbeidet og ideene til ungdomsnettverket, og støtter oss i det videre arbeidet. 

Hva tenker du om «den norske modellen» i forhold til alkohol?

Gjennom prosjektet har jeg fått erfare at Norge allerede har mange strenge reguleringer, lover og begrensninger, sammenlignet med andre land i Europa. Likevel ser vi at vi har mange av de samme utfordringene når det kommer til alkoholinntak og drikkekultur. Det er utrolig viktig og bra at vi har de lovene og reglene vi har allerede, men vi må tenke enda mer på hvordan vi kan utnytte potensialet  som ligger i disse reguleringene. 

Hva kan vi bli bedre på?

I Norge kan vi bli enda bedre på å snakke om alkohol og hva alkohol gjør med kroppen. Alkohol er et ekstremt sosialt akseptert rusmiddel, det vi ofte ikke tenker på de negative konsekvensene som følger med. Det er fortsatt mye skam og tabu rundt det å ha et alkoholproblem, og vi må jobbe for at flere tør å si ifra, slik at de kan få riktig hjelp. 

Dette kan også være interessant for deg:

Unges prioriteringer for bedre folkehelse | Folkehelseforeningen

Daniel, FHF Ung, bidro i viktig paneldebatt om munnhelse | Folkehelseforeningen

Hvorfor snakker vi ikke mer om alkohol? | Folkehelseforeningen

Uttalelse fra EUPHA: The landmark report by the European Regional Office of WHO | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg