Folkehelseforeningen bidrar i utviklingen av Helsebiblioteket

Et hybrid møte med engasjerte mennesker

Helsebiblioteket er et offentlig nettsted som gir gratis tilgang til pålitelige kunnskapsressurser for helsepersonell og beslutningstakere. Eksempler på innhold er temasider, oppslagsverk, retningslinjer, databaser og sider om kvalitetsforbedring. Folkehelseinstituttet er i gang med en større satsing mot kommunehelsetjenesten, med nye innganger som retter seg mer direkte mot spesifikke målgrupper, som for eksempel helsesykepleiere på helsestasjon.

Engasjerte medlemmer i Folkehelseforeningen er referansegruppe og bidrar i utviklingen av området for «Folkehelse og samfunnsmedisin».

Vi har tatt en prat med Katrine Rutgersen som er kommunikasjonsrådgiver i Helsebiblioteket og nettredaktør for temasidene for samfunnsmedisin og folkehelse

Hva er målet med området for folkehelse?

For Helsebiblioteket er målet å gi ansatte i kommunene tilgang til den beste kunnskapen om folkehelsearbeid. Ved å samle all nødvendig informasjon på ett sted, håper vi å gjøre jobben til ansatte i kommunene enklere og mer kunnskapsbasert.

Hvordan blir de nye inngangene for samfunnsmedisin og folkehelse?

Vi ønsker å styrke kommunehelsetjenesten ved å gjøre nødvendig informasjon lett tilgjengelig for de som arbeider ute i tjenestene. I dag må man ofte søke på flere forskjellige nettsteder for å finne relevant informasjon.

For å få til dette begynner vi med å lage to nye innganger på temasiden samfunnsmedisin og folkehelse på Helsebiblioteket. Den ene inngangen vil være for ansatte i ute i de ulike tjenestene. Den andre inngangen vil være rettet mot kommuneoverleger. Denne skal blant annet gjøre det enklere for nyansatte å få oversikt over de viktigste dokumentene de trenger i hverdagen.

For å sikre at innholdet er nyttig og relevant for brukerne våre, har vi satt sammen en referansegruppe med fagfolk fra disse gruppene.

Hva betyr referansegruppen for utviklingen av sidene?

Referansegruppen er helt avgjørende. Gruppa er satt bredt sammen av fagpersoner og ansatte som jobber ute i tjenestene. Dette gir oss unik innsikt i brukernes informasjonsbehov og hvilke kunnskapskilder som bør prioriteres. Det store engasjementet i dette arbeidet, og at så mange prioriterer å bruke tiden sin på det, viser at det er et stort behov der ute for å samle viktige kunnskapsressurser på ett sted.

Når kan vi forvente at vi kan ta de nye sidene i bruk?

Vi håper å kunne presentere de nye sidene på Folkehelsekonferansen i slutten av oktober 2024. Lansering av hele det nye nettstedet, hvis alt går etter planen, vil skje sent på høsten eller tidlig på nyåret. 

Hva motiverer deg til å gjøre denne jobben?

Det som motiverer meg er muligheten til å lage et nettsted som er relevant for alle som arbeider med folkehelsearbeid og ansatte i kommunene. Det er inspirerende å arbeide sammen med så kompetente fagpersoner. Jeg håper at dette arbeidet vil gjøre all den gode kunnskapen som finnes der ute mer tilgjengelig og bidra til å forbedre kvaliteten i arbeidet.

Folkehelseforeningen takker medlemmene:

 • Else-Marit Sætaberget, strategisk rådgiver helse i Kongsvinger kommune
 • Marit Lang-Ree Finstad, rådgiver folkehelse og levekår, Gausdal kommune
 • Hilde Sylliaas, førsteamanuensis NMBU, Institutt for folkehelse
 • Daniel Kingsley Baadland, fagleder folkehelse, Fylkestannkontoret i Rogaland
 • Kamilla Rogne Christiansen, Intensivsykepleier og student – master i folkehelsevitenskap
 • Marit Bjørklund, tannpleier, Tannhelsetjenestens kompetansesenter
 • Michelle Grue Heggen, rådgiver folkehelse, Norges Frivilligsentraler
 • Dagny Elisabeth Ulvøy, faggruppen for helsesykpleiere, Norges sykepleierforbund
 • Irena Jakopanec, kommuneoverlege, samfunnsmedisin, Tønsberg kommune
 • Aud Marie Tandberg, leder av Norsk samfunnsmedisins forening
 • Kjerstin Anine Olsen, styremedlem NEMFO – Nettverk for miljørettet helsevern

Alle stiller med bredt engasjement i referansegruppa. Det er fantastisk å ha så kunnskapsrike medlemmer! Annica Øygard, generalsekretær i Folkehelseforeningen.

Dette kan også være interessant for deg:

Opptak fra digital lunsj: Tverrsektorielt samarbeid for å skape alders- og aktivitetsvennlige nærmiljøer | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: Planetens helse – En glokal tilnærming | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: God psykisk helse – mennesket i sentrum | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg