Opptak fra digital lunsj: Planetens helse – En glokal tilnærming

Skogbrann, ild, trær, klima, miljø,

Fikk du ikke med deg den digitale lunsjen 15.05.24? Her kan du se ett opptak.

I opptaket får du to gode innlegg om de store helseutfordringene vi står i. Det er «litt skremmende» men, det er også motiverende.

Se innleggene

Planetary health / planetens helse: Klimaendringer og naturødeleggelse – konsekvenser for menneskers helse v/ overlege Ernst Kristian Rødland, Folkehelseinstituttet

Bærekraft i helse: Moderasjon, ressurser, og balansekunsten mellom nåtid og fremtidens helse v/ forsker Tony Sandset, Senter for bærekraft i helseutdanningene (SUSTAINSHE), Universitetet i Oslo

Begge innleggene er faktabaserte og gir oss et godt bilde av vårt utfordringsbilde – som krever handling lokalt, og globalt. VI som arbeider med folkehelse må gjøre en innsats.

Del kunnskapen med andre

Vi anbefaler deg å dele kunnskapen, og filmen, med alle i ditt nettverk. Spesielt til beslutningstakere og politikere på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Dette kan også være interessant for deg:

Opptak fra digital lunsj: Er folkehelse et politisk valg? | Folkehelseforeningen

Opptak fra digital lunsj: God psykisk helse – mennesket i sentrum | Folkehelseforeningen

Daniel, FHF Ung, bidro i viktig paneldebatt om munnhelse | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg