Arkiv

Den verdensomspennende World Federation of Public Health Associations (WFPHA) sender et månedlig nyhetsbrev. Det legges ut her: www.wfpha.org

Tema for fagmøtet blir oppfølging av Meld. St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis.   Sammen med dette vil det bli gitt en innledning til de målene The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) har satt opp for basiskunnskap i utdanningen av folkehelsearbeidere. Det blir anledning til diskusjon. Opplegget vil bli streamet, og NOPHAs medlemmer vil få anledning til å logge seg på utenfra.

 
Flere opplysninger kommer her. 

EUPHA Newsletter legges som vanlig ut her. 

Av interesse for mange av NOPHAs medlemmer bør jo invitasjonen til EUPHA-konferanse på Malta være av spesiell interesse. 
 
Vi planlegger å være representert med en stor kontingent. Vi ber alle interesserte vurdere sende inn absract. Les nyhetsbrevet her: newsletterJanuary2013.pdf 

Årets folkehelsekonferanse holdes 3. og 4. oktober 2013, på Hotell Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gt 30, Oslo. Konferansen holdes som vanlig i samarbeid mellom NOPHA -Folkehelseforeningen og Sunne kommuner, WHOs norske nettverk.

Formål

Det er sosiale ulikheter blant barn og unge i Norge. De kan forhindre inkludering og deltakelse på flere av arenaene i barn og unges liv. Formålet med årets folkehelsekonferanse er å få mer kunnskap og erfaring i å forebygge og utjevne sosiale ulikheter blant barn og unge og hvordan tilrettelegge for deres inkludering og deltakelse.

Sosiale ulikheter blant barn og unge må forebygges og utjevnes både politisk, faglig, kunnskapsbasert og praktisk. Vi må skape et inkluderende samfunn der alle har rett til deltakelse. Barn er vår viktigste framtidskapital, som må forvaltes på best mulig måte!

Les mer: Folkehelsekonferansen 2013

Folkehelseforeningens årsmøte avholdes 7. mars 2013 i rom 206 i Helsedirektoratet. Møtet begynner kl 1500 med et fagmøte som streames til medlemmene. Fagmøtet varer en time, til kl 1600. Deretter begynner årsmøtet. Begge møtene er åpne for Folkehelseforeningens medlemmer.

 
Nærmere opplysninger legges ut her. Det gjelder tema for fagmøtet, agenda for årsmøtet og hvordan man melder seg på til begge møter. 
 
Styret håper at mange medlemmer kommer. Følg med.